• 085-7823556
  • info@covid-controle.nl
  • Zuidoost Brabant, Nederland

Voorzien van een hygiëneprotocol en het leveren van de juiste desinfectiemiddelen

Wij kunnen u helpen bij het bepalen van de juiste voorzorgsmaatregelen op het gebied van hygiëne en desinfectie. Het opstellen van een hygiëneprotocol in combinatie met het leveren van de juiste middelen. Hierbij kunt u denken aan desinfectiezuilen, dispensers, mondkapjes, handgels etc. Wij zijn ervan overtuigd dat dit zal bijdragen aan een schonere en veiligere werkomgeving voor uw medewerkers.

Opstellen hygiëneprotocol

Om ervoor te zorgen dat er binnen uw bedrijf zo weinig mogelijk besmettingen voorkomen, of verspreid worden, én om de gezondheid van uw medewerkers zo goed als mogelijk te waarborgen stellen wij graag een op maat gemaakt hygiëneprotocol voor u op. Hieronder een korte beschrijving hoe wij te werk gaan.

Inventarisatie huidige situatie
De huidige situatie van de werkomstandigheden wordt in kaart gebracht en de eventueel al genomen maatregelen binnen uw organisatie worden geïnventariseerd. Tevens gaan wij ook met uw medewerkers in gesprek om hun behoeftes in kaart te brengen.

Opstellen hygiëneprotocol
Aan de hand van deze inventarisatie stellen wij een passend hygiëneprotocol op toegespitst op uw organisatie op.