• 085-7823556
  • info@covid-controle.nl
  • Zuidoost Brabant, Nederland

Afnemen van COVID-antigeentesten (Abbott PANBIO™ COVID-19 Ag Rapid Test Device)

Wij bieden u de mogelijkheid om binnen 12 uur een COVID-antigeentest (sneltest) op locatie uit te voeren. Wij bieden zowel de mogelijkheid voor het afnemen van de antigeentest bij u op het bedrijf als bij uw medewerkers thuis, ook in de avonden en weekenden.

De antigeentest toont aan of er antigenen van SARS-CoV-2 in neus- en keelslijm aanwezig zijn. Antigenen zijn onderdelen van het virus (meestal eiwitten) die een afweerreactie kunnen opwekken in het lichaam. De test geeft in korte tijd een uitslag; meestal na een kwartier na het opbrengen van het monster.

Positief getest op COVID-19.
Indien uw medewerker positief test op COVID-19, zorgen wij ervoor dat dit, met instemming van de medewerker, met u gedeeld gaat worden. Allereerst stellen wij uw medewerker in kennis van de uitslag van de test en geven uitleg over de eventueel noodzakelijk te nemen stappen. Hierbij hanteren wij het advies van het RIVM, zoals uitgewerkt in ons protocol. Hierin staat duidelijk beschreven, inclusief afbeeldingen (ook voor laaggeletterden) hoe uw medewerker, inclusief diens eventuele huisgenoten, hiermee om dienen te gaan. Daarna brengen wij u op de hoogte en adviseren wij graag over eventueel te nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat het virus zich niet verder kan verspreiden binnen uw organisatie.

Negatief getest op COVID-19.
Indien uw medewerker negatief test op het COVID-19 virus is dat natuurlijk erg prettig. Wel adviseren wij, afhankelijk van de klachten, hier alsnog zorgvuldig mee om te gaan.

Prijs antigeentest.
De prijs voor het afnemen van de antigeentest op locatie inclusief zorgvuldige nazorg bedraagt €95,- per test.