• 085-7823556
  • info@covid-controle.nl
  • Zuidoost Brabant, Nederland

Begeleiding & ondersteuning ‘hybride’ werken

Hybride werken is het nieuwe normaal.

Een hybride werkplek is een werkplek die zich niet meer op een vaste fysieke plek bevindt, maar die gekenmerkt wordt door een combinatie van het fysieke kantoor en (bijvoorbeeld) de thuiswerkplek. Iedere organisatie heeft een ander beeld bij passende werkplekken. Samen gaan we inventariseren wat de meest passende werkplekken zijn voor de organisatie en zijn of haar werknemers. Hierbij is het van belang zicht te krijgen op hoe de organisatie kijkt naar haar bestaansrecht en toekomstbeeld. Tevens is het van belang helder te krijgen wat de kernwaarden en kernkwaliteiten zijn van een organisatie.

Op basis van de bevindingen en aan de hand van wensen en (financiële) mogelijkheden wordt een voorstel uitgewerkt om zowel tijdens de corona-periode als daarna op de werkplek(ken) in de organisatie, alsook voor de thuiswerkplek, de werkomgeving zodanig in te richten dat maximaal rekening wordt gehouden met de fysieke en ergonomische omstandigheden.
We gaan in samenspraak met werkgever en werknemer de meest ideale werksituatie creëren zodat er een optimaal werkklimaat ontstaat.