• 085-7823556
  • info@covid-controle.nl
  • Zuidoost Brabant, Nederland

Begeleiding implementeren & handhaven COVID-regels

Wij kunnen u helpen met het uitvoeren van een 0-meting omtrent de COVID-regels binnen uw bedrijf. Door het uitvoeren van deze meting kunnen wij inventariseren waar uw bedrijf en uw medewerkers behoefte aan hebben om ervoor te zorgen dat er een veilige en vooral hygiënische werkplek gecreëerd wordt. Wij stellen een duidelijk en overzichtelijk reglement op dat gehanteerd kan worden als leidraad gedurende het voorkomen van het COVID-19 virus.

  • Inventarisatie huidig COVID-beleid en al eerder genomen maatregelen.
  • Inventarisatie onder uw medewerkers over hun beleving
  • Toetsen van de noodzakelijk te nemen maatregelen voor uw bedrijf. Dit kan per bedrijf variëren en is onder meer afhankelijk van de grootte, de branche, de specifieke wensen, etc.
  • Opstellen van een COVID-19 reglement. Indien gewenst kunnen we dit opstellen in meerdere talen en met afbeeldingen i.v.m. laaggeletterdheid.
  • Training geven op locatie of door middel van Teams of Skype voor het creëren van draagvlak binnen de gehele organisatie.